Agentes

La estrategia tendrá un enfoque integrador, recogiendo los aportes de los más de 55 agentes identificados en los análisis anteriores.

A Carqueixa SCG.

Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia.

ACRUGA- Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega.

AGACA – Asociación Galega de Cooperativas Agrarias.

Albresa, S.L.

Artesáms gandeiros SCG.

Asociación de Agricultores e gandeiros de Galicia (AGRIGGA).

Asociación de Agricultores e gandeiros de Galicia (ASTRAGAL).

Asociación de criadores de cabalo de pura raza Cabalo Galego (PURAGA).

Asociación Galega de Empresarios do Gando (AGEGA).

Asociación pura raza Cabalo Galego.

ASOGACARNE - Asociación Galega da Carne.

ASOPORCEL -Asociación de Criadores de Ganado Porcino Celta.

AVIGAL.

AVIMOS.

Axencia Galega de Calidade Alimentaria- AGACAL – CIAM.

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural – AGADER.

Axencia Galega de Innovación – GAIN.

Carnes Viana, S.L.

Carniceros de A Coruña (CARNICOSA).

Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia.

Centro Tecnolóxico da carne (CETECA)

Cluster alimentario de Galicia.

COGAL.

Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Lacón Galego.

Consello Regulador das indicacións xeográficas protexidas de Carne de Vacún de Galicia.

COREN/NOVAFRIGSA.

Cárnicas Galbán, S.L.

Cárnicas Milucho e Hijos, S.L

Distribuciones FROIZ, S.A.U.

Federación de Frisona Galega (FEFRIGA).

Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA).

FEGAPOR - Federación Galega de Porcino.

Frigoríficos del Lea, S.L.(Frilea).

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.

Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A. –GADISA.

Ganaderos avícolas.

Ganaderos cunícolas.

Ganaderos de ovino-caprino.

Ganaderos de porcino.

Grupo SADA.

Matadero General y Frigorífico Baixo Miño, S.L.

Matadero Industrial Frigoríficos Bandeira, S.L.

NUCAMSA.

NUDESA.

Organizacións Profesionais Agrarias: UUAA, SLG, AAG, FRUGA.

OVICA- Asociación de criadores de ovino e caprino de Galicia.

Progacún.

Sadepor.

Suministros Medina, S.L. (Matadero de Montellos).

Torre de Núñez.

Universidade de Santiago de Compostela-Facultade de Veterinaria.

Universidade de Vigo.

Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A. –VEGALSA.

Xenética Fontao, S.A.