Estratexia

Esquema preliminar de contidos do documento final da Estratexia do sector cárnico de Galicia.

1.- Introdución, xustificación e obxectivos

2.- Análise do sector

 • A produción de carne a nivel mundial, Europa, España e Galicia.
 • Estrutura das explotacións cárnicas.
 • Rendibilidade das explotacións.
 • Aspectos medioambientais e de benestar animal.
 • Sucesión de explotacións

2.2.- Tecido industrial

 • Estrutura da industria cárnica en Europa, España e Galicia.
 • Análise económica-financiera da industria cárnica galega.
 • Análise da transformación da carne, investimentos e axudas públicas.
 • Aspectos medioambientais, seguridade e calidade alimentaria e sostibilidade.
 • Retos ligados á dixitalización.

2.3.- As IXP Cárnicas en España e Galicia.

2.4.- Consumos e mercados

 • Mercado e consumo de carne: canles, consumidores e evolución por tipoloxías de carnes
 • Comercio exterior.

2.5.- Relacións na Cadea de valor

 • Cadea de formación de prezos no sector cárnico.
 • As interprofesionais cárnicas.