Contraste da estratexia

As accións de contraste da estratexia preliminar cos axentes participantes, busca contribuír a que a estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia teña suficiente validación ou respaldo do sector ao que vai dirixido.

Accións de contraste previstas:

  • Workshop  presentación da estratexia preliminar.
  • Envío da estrarexia preliminar por mail: solicitude borrador estratexia preliminar
  • Recolla de achegas: Formulario Achegas
  • Análise das achegas e valoracións.
  • Modificación da estratexia preliminar.
  • Presentación pública da estratexia definitiva.