Equipos de traballo

A elaboración da Estratexia de Dinamización do Sector Cárnico de Galicia require da colaboración de numerosos axentes internos e externos á propia Xunta de Galicia que deberán estar coordenados co equipo redactor da Fundacion Juana de Vega.

O Equipo Mixto de Traballo (EMT) será o responsable leva a cabo os traballos de coordinación xeral da estratexia.

Equipo de traballo
Fundación Juana de Vega

Alfonso Ribas Álvarez:
Xefe de proxecto – Director de Innovación na Fundación Juana de Vega

José Manuel Andrade Calvo:
Director da Fundación Juana de Vega

Beatriz Suárez Sánchez:
Enxeñeira de Montes

Isabel Blanco Penedo:
Doutora en Ciencias Veterinarias

Elena López Colmenero:
Enxeñeira Agrónoma

Ángela Fernández Piñeiro:
Enxeñeira Agrónoma


Equipo mixto de traballo

Xoan Miguel Concheiro Abal:
Xefe do Departamento de Protección da Calidade Diferenciada da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL). RESPONSABLE DO CONTRATO

Ricardo Rivas Barros:
Xefe de Área de Calidade Alimentaria da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL)

Manuel López Luaces:
Xefe de Área de Formación, Innovación e Investigación Agraria da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL).

José Manuel Janeiro Carames:
Subdirector Xeral de Industrias Agroalimentarias, Consellería do Medio Rural.

Jorge Enrique Mourelo Estella:
Subdirector Xeral de Gandaría, Consellería do Medio Rural.

José Gómez Viaño:
Secretario Executivo Consello Regulador IXPs de Carne Vacún de Galicia.

Miguel Fernández Rodríguez:
Xerente da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.

José Manuel Andrade Calvo:
Director da Fundación Juana de Vega

Alfonso Ribas Álvarez:
Director de Innovación na Fundación Juana de Vega. XEFE DE PROXECTO.

Ángela Fernández Piñeiro:
Técnico da Estratexia de Dinamización do Sector Cárnico da Fundación Juana de Vega.