Estratexia de dinamización
do sector cárnico de Galicia

A estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia tenta construír de maneira colaborativa, coa participación de todos os axentes dos diferentes elos da cadea, o marco conxunto de actuación que impulsen o potencial do sector da produción e a transformación de carne no período 2021-2030.